Đắk Lắk trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-2010)

24/02/2019
0
6846
- Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986) + Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 được mở đầu bằng chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/03/1975), đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đến

Đắk Lắk trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc (1945 - 1975)

18/02/2019
0
9384
- Đắk Lắk trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Xây dựng củng cố và vảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến (24/08/1945 đến tháng 02/1946) + Sau khi giành được chính quyền trong Cách mạng tháng Tám cho đến khi bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược, nhân dân cá

Đắk Lắk từ cuối thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng tám năm 1945

18/02/2019
0
13504
- Các cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Đắk Lắk chống thự dân Pháp xâm lược Cuộc khởi nghĩa N'Trang Gưh (1887 - 1913) Cuộc khởi nghĩa Ama Jhao (1889 - 1905) Cuộc đấu tranh của Ôi H'Mai và MaDla Phong trào đấu tranh chống Pháp của giới công chức, viên chức Buôn Ma Thuột (1925 - 1926) Cuộc

Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỉ XIX

18/02/2019
0
22584
Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến thế kỉ XV - Phân bố dân cư tiền sử: Các di tích văn hóa của cư dân hậu kỳ Đá mới - Kim khí Đắk Lắk phân bố chủ yếu trên các cao nguyên M'Đrắk, Buôn Ma Thuột. Ngoài ra còn cư trú ở các vùng trũng như Krông Pắk - Lắk; ở vùng đồi núi thấp Ea H'Leo hoặc vùng bán bình ngu

Lịch trình mẫu