Hệ Thống Sông, Suối

14/02/2019
0
13486
Tỉnh Đắk Lắk có 2 hệ thống song chính chảy qua, đó là các hệ thống sông Sêrêpốk và hệ thống sông Ba. Trong lưu vực sông Sêrêpốk, có tiểu lưu vực sông Ea H’Leo nhập vào dòng chính Sêrêpốk trên đất Campuchia. Dòng chính sông Ba không chảy qua địa phần tỉnh Đắk Lắk nhưnh có các nhánh ở thường nguồn chả

Dân Cư - Dân Tộc

14/02/2019
0
9013
Từ xa xưa, Đắk Lắk đã là địa bàn sinh tụ của nhiều tộc người khác nhau, mỗi tộc người lại bao gồm nhiều nhóm địa phương. Các tộc người và các nhóm tộc người đều có những sắc thái văn hoá riêng được hình thành trên những tương đồng văn hoá chung của cả tỉnh, tạo nên một nền văn hoá thống nhất trong đ

Thực Vật

14/02/2019
0
4414
Đắk Lắk nổi tiếng với Vườn quốc gia Yok Đôn, một trong những vườn quốc gia rộng nhất Việt Nam với diện tích 115.500ha. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có bốn khu rừng đặc dụng là: Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và Khu rừng lịch sử văn hoá m

Khí Hậu Tỉnh Đắk Lắk

13/02/2019
0
17137
Khí hậu toàn tỉnh được chia thành hai tiểu vùng. Vùng phía Tây Bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô; vùng phía Đông và phía Nam có khí hậu mát mẻ, ôn hoà. Khí hậu sinh thái nông nghiệp của tỉnh được chia ra thành 6 tiểu vùng: - Tiểu vùng bình nguyên Ea Súp chiếm 28,43% diện tích tự nhiên. -

Vị Trí Địa Lý Tỉnh Đắk Lắk

13/02/2019
0
26061
Vị Trí Địa Lý Tỉnh Đắk Lắk

Lịch trình mẫu