TỈNH ĐẮK LẮK

Diện tích: 13.125,37 km²
Dân số : 2,127 triệu người (2019).
Tỉnh lỵ: Thành phố Buôn Ma Thuột.
Thị xã: Buôn Hồ.
Các huyện: Ea Súp, Krông Năng, Krông Búk, Buôn Đôn, Cư M’Gar, Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắc, Krông Bông, Krông Ana, Lắk, Cư Kuin, Ea H’Leo
Dân tộc: Kinh, Ê Đê, M'Nông, Nùng, Tày, Thái, Dao.