Không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép

23/10/2020 5035 0
Đó là nhiệm vụ UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 8895/UBND-TNMT ngày 06/10/20202 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Văn bản chỉ rõ, để quản lý tốt hoạt động gây nuôi động vật hoang dã theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES); tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gây nuôi, sản xuất kinh doanh động vật hoang dã ổn định theo quy định của pháp luật, tránh những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm; đồng thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29/CTTTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các huyện, thị xã , thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện), các Sở, ngành, các đơn vị liên quan và các chủ rừng để triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo văn bản, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép hoặc vào các khu rừng đặc dụng, phòng hộ để quan sát, thu thập mẫu vật các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm khi chưa được cơ quan quản lý khu rừng đặc dụng, phòng hộ cho phép.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh liên quan đến quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã với các nội dung: không săn bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái với quy định của pháp luật; khuyến khích người dân thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Hạt kiểm lâm, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán, xuất nhập khẩu, chế tác, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo, sử dụng bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã; trong đó xử lý nghiêm các cơ sở, cửa hàng bày bán mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là các sản phẩm ngà voi, sừng tê giác, hổ,… trái pháp luật; kiểm tra, giám sát các làng nghề, cơ sở chế biến, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại các địa điểm du lịch, sân bay, bến xe, cơ sở buôn bán, nhà hàng, khách sạn, cơ sở bào chế thuốc y học cổ truyền,… nhằm triệt tiêu tận gốc động lực của nạn săn bắt, buôn bán, nhập khẩu, tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản phẩm của động vật hoang dã. Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường việc kiểm tra, quản lý các trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; thường xuyên theo dõi nguồn gốc nhập, xuất động vật; yêu cầu chủ cơ sở, trại nuôi thực hiện nghiêm quy định về hồ sơ lâm sản và ghi chép vào sổ nhập, xuất lâm sản đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Các Sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phân công tại văn bản số 8895/UBND-TNMT ngày 06/10/20202 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn : Sở VHTTDL Đắk Lắk

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu