Khảo sát, đánh giá tình hình phát triển du lịch huyện Buôn Đôn và đề xuất giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới

07/08/2018 8119 0

Ngày 14/6/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn liên ngành tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Buôn Đôn với thành phần là đại diện lãnh đạo của các sở, ngành gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Giao thông và Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh. Đoàn liên ngành, do Ông Phạm Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm Trưởng đoàn.

Đoàn liên ngành của tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tại các địa điểm đầu tư, khai thác, kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện gồm: Trang trại du lịch Vườn Troh Bư; Trung tâm Du lịch Buôn Đôn (Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện); Điểm du lịch thác Bảy Nhánh (Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn); Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Yok Don (Vườn quốc gia Yok Don); Khu Du lịch sinh thái Bản Đôn (Chi nhánh Công ty TNHH Ánh Dương).

Khảo sát Trang trại Du lịch Vườn Troh Bư

Khảo sát Trang trại Du lịch Vườn Troh Bư

Khảo sát Trang trại Du lịch Vườn Troh Bư

Khảo sát Trang trại Du lịch Vườn Troh Bư

Khu Du lịch sinh thái Bản Đôn đang đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch

Khu Du lịch sinh thái Bản Đôn đang đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch

Khảo sát Trung tâm Du lịch Buôn Đôn (Cầu treo)

Khảo sát Trung tâm Du lịch Buôn Đôn (Cầu treo)

Thác Phật trong Vườn quốc gia Yok Don

Thác Phật trong Vườn quốc gia Yok Don

Điểm du lịch thác Bảy nhánh

Điểm du lịch thác Bảy nhánh

Đồng thời, tổ chức buổi làm giữa Đoàn liên ngành của tỉnh với UBND huyện Buôn Đôn và 05 doanh nghiệp nêu trên để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư phát triển du lịch của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện, báo cáo những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới.

Buổi làm việc giữa Đoàn liên ngành của tỉnh với UBND huyện và các doanh nghiệp

Buổi làm việc giữa Đoàn liên ngành của tỉnh với UBND huyện và các doanh nghiệp

Qua đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thu thập ý kiến, tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để có cơ sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có hướng chỉ đạo để du lịch Buôn Đôn nói riêng và du lịch Đắk Lắk nói chung ngày càng phát triển.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu