Tết Cổ truyền Bunpimay – Lào 2566 năm 2023

14/04/2023 16/04/2023

Buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn

3097 0

Vui Tết Cổ truyền Bunpimay – Lào 2566 năm 2023 với bà con người Việt gốc Lào trên địa bàn huyện Buôn Đôn, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, chung tay hỗ trợ, chăm lo đời sống tinh thần, quảng bá nét đẹp văn hóa Lào đến nhân dân và du khách. Chương trình Tết Cổ truyền Bunpimay – Lào 2566 năm 2023 được tổ chức tại làng Đảo – Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn, Buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn

Bản đồ

Lịch trình mẫu