Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023

18/11/2023 20/11/2023

Thành phố Buôn Ma Thuột

3350 0

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

“Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” năm 2023

TT Nội dung Thời gian/địa điểm Địa điểm Đơn vị chủ trì thực hiện Đơn vị phối hợp thực hiện Lãnh đạo chỉ đạo
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI
1 Lễ dâng hương, hoa Ngày 18/11/2023 Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột Bảo tàng Đắk Lắk Phòng Quản lý Văn hóa Đ/c Lại Đức Đại
2 Lễ khai mạc Ngày hội 20h00 ngày 18/11/2023 Sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa tỉnh Phòng Quản lý Văn hóa Đoàn Ca múa Dân tộc, Trung tâm VH tỉnh, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đ/c Thái Hồng Hà
3 Lễ Bế mạc Ngày hội 20h00 ngày 20/11/2023 Sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa tỉnh Phòng Quản lý Văn hóa Đoàn Ca múa Dân tộc, Trung tâm VH tỉnh, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đ/c Thái Hồng Hà
4 Phục dựng lễ cưới của người Êđê 9h00 ngày 18/11/2023 Nhà dài - Bảo tàng Đắk Lắk Bảo tàng Đắk Lắk Phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đ/c Lại Đức Đại
5 Trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc Ngày 19 - 20/11/2023 Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Trung tâm Văn hóa tỉnh Phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đ/c Lại Đức Đại
6

1. Trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, tiêu biểu.

2. Các hoạt động giới thiệu, quảng bá các chương trình, sản phẩm du lịch.

3. Chế biến, giới thiệu các món ăn, thức uống truyền thống của các dân tộc.

Ngày 18- 20/11/2023 Trung tâm Văn hóa tỉnh Trung tâm Văn hóa tỉnh Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Đ/c Lại Đức Đại
7 Tổ chức các trò chơi dân gian Ngày 19- 20/11/2023 Trung tâm Văn hóa tỉnh Phòng Quản lý Thể dục thể thao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đ/c Lê Phúc Long
8 Tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề về “Voi” Từ ngày 18 - 20/11/2023 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đ/c Lê Phúc Long
9 Hội thảo: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ mừng thọ của người M’nông” Ngày 19/11/2023 Bảo tàng Đắk Lắk Phòng Quản lý Văn hóa Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa tỉnh Đ/c Lại Đức Đại
10 Tổ chức trình diễn nghề gốm nung lộ thiên Ngày 18 - 20/11/2023 Bảo tàng Đắk Lắk Bảo tàng Đắk Lắk   Đ/c Lại Đức Đại
II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
1 Tổ chức trưng bày tài liệu về văn hóa Đắk Lắk Ngày 18- 20/11/2023 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Thư viện tỉnh Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đ/c Lê Phúc Long
2 Tổ chức chiếu phim vào các ngày diễn ra Ngày hội Ngày 18- 20/11/2023 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình Đ/c Lê Phúc Long

Bản đồ

Lịch trình mẫu