Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh

25/03/2023 31/12/2023

Tỉnh Bình Thuận

3811 0

Tỉnh Bình Thuận vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn và tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện, an toàn cho sức khỏe, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hướng đến nền tảng tăng trưởng xanh, phát triển du lịch gắn với các ngành kinh tế khác phát triển bền vững.

Nhằm phát huy vai trò kết nối, hội tụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ trong Năm Du lịch quốc gia 2023; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, triển vọng của du lịch Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ Khai mạc vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 25/3/2023 và diễn ra xuyên suốt trong năm 2023.

Bản đồ

Lịch trình mẫu