Vài nét về người Kinh

22/02/2019
0
4574
Tên gọi khác: Kinh Dân số: 73.594.472 người, chiếm 80,41% dân số toàn quốc (theo kết quả điều tra dân số năm 2009 của Tổng cục thống kê) Ngôn ngữ: Người Việt có tiếng nói và chữ viết riêng. Tiếng Việt nằm trongnhóm ngôn ngữ Việt Mường (ngữ hệ Nam Á). Lịch sử: Tổ tiên người Việt từ rất xa xưa đã đ

Dân tộc Xơ Đăng

22/02/2019
0
10317
Tên tự gọi: Xơ Đăng Tên gọi khác: Hđang, Kmrâng, Con lan, Brila. Nhóm địa phương: Xơ Teng, Tơ Ðrá, Mnâm, Ca Dong, Ha Lăng, Tà Trĩ, Châu. Dân số: 169.501 người (Tổng cục Thống kê năm 2009) Ngôn ngữ: Tiếng Xơ - đăng thuộc ngôn ngữ Môn - Khơ Me (ngữ hệ Nam Á), gần với tiếng Hrê, Ba-na, Gié-Triêng.

Người Gia Rai

22/02/2019
0
4449
Dân tộc Gia Rai là một trong những cư dân sớm sinh tụ ở vùng núi Tây Nguyên, lan sang một phần đất Campuchia. Trong xã hội Gia Rai xưa đã có Pơ tao ia (vua nước) và Pơ tao pui (vua lửa) chuyên cúng trời, đất, cầu mưa thuận gió hoà... Tên tự gọi: Gia Rai. Tên gọi khác: Giơ Ray, Chơ Ray. Nhóm địa p

Người M'Nông

22/02/2019
0
4273
Người Mnông là cư dân sinh tụ lâu đời ở miền trung Tây Nguyên nước ta. Hiện nay người Mnông cư trú tập trung theo nhóm địa phương, chủ yếu ở các huyện: Lắc, Mdrắc, Ðắc Nông, Ðắc Mil, Krông Pách, Ea Súp, Buôn Ðôn... thuộc tỉnh Ðắc Lắc; một bộ phận cư trú ở phía bắc tỉnh Sông Bé và tây nam tỉnh Lâm Ðồ

Vài nét về người Ê Đê ở Tây Nguyên

20/02/2019
0
80498
Tên tự gọi: Ê Đê Tên gọi khác: Anăk Ea Ðê, Ra Ðê (hay Rhađê), Ê-đê, Êgar, Ðê. Nhóm địa phương: Kpă, Adham, Krung, Mđhur, Ktul, Dliê, Hruê, Bih, Blô, Kah, Kdrao, Dong Kay, Dong Mak, Ening, Arul, Hwing, Ktlê. Số dân: 331.1941 (Tổng cục Thống kê năm 2009) Ngôn ngữ và chữ viết: Tiếng nói thuộc nhóm

Độc đáo Lễ cúng ché của người Êđê

19/02/2019
0
3590
Theo quan niệm của người Êđê, trong mỗi chiếc ché đều có một linh hồn. Ché không đơn thuần chỉ là hiện vật mà còn mang tính linh thiêng. Đây còn là vật dụng thể hiện sức mạnh của dòng tộc, tham gia vào dịp lễ giúp gắn kết cộng đồng, dòng họ. Do đó, người Êđê luôn làm lễ cúng báo với thần linh mỗi kh

Lịch trình mẫu