Độc đáo Lễ cúng ché của người Êđê

19/02/2019
0
125
Theo quan niệm của người Êđê, trong mỗi chiếc ché đều có một linh hồn. Ché không đơn thuần chỉ là hiện vật mà còn mang tính linh thiêng. Đây còn là vật dụng thể hiện sức mạnh của dòng tộc, tham gia vào dịp lễ giúp gắn kết cộng đồng, dòng họ. Do đó, người Êđê luôn làm lễ cúng báo với thần linh mỗi kh

Nét văn hóa độc đáo trên cao nguyên Đắk Lắk

19/02/2019
0
142
Đắk Lắk là nơi có đông dân tộc sinh sống nhất với 47 dân tộc gồm người Kinh, Ê Đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Chăm, Lào Khmer,... Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng đông nhất, 70%. Các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, Nùng... chiếm gần 30%. Đặc biệt là văn hoá truyền thống của

Lịch trình mẫu