Nhà nghỉ Điểm Du Lịch Sinh Thái Troh Bư

Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
dotuanhungdaklak@gmail.com
0914042803

Dịch vụ

Mô tả

  KHÔNG GIAN RỪNG SINH THÁI RỘNG RẢI, CÓ AO HỒ, NHIỀU CẢNH ĐẸP, CÓ KHU VUI CHƠI VẬN ĐỘNG VÀ NHÀ HÀNG SỨA CHỨA 500 KHÁCH.

Những điểm lân cận

Bản đồ