Nhà nghỉ Tân Hưng Phát

Thôn 17, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
tanhungphat@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Tân Hưng Phát

Những điểm lân cận

Bản đồ