Nét văn hóa độc đáo trên cao nguyên Đắk Lắk

19/02/2019
0
18130
Đắk Lắk là nơi có đông dân tộc sinh sống nhất với 47 dân tộc gồm người Kinh, Ê Đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Chăm, Lào Khmer,... Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng đông nhất, 70%. Các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, Nùng... chiếm gần 30%. Đặc biệt là văn hoá truyền thống của

Lịch trình mẫu