Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo Tàng Cà Phê Dak Lak

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Buôn Akŏ Dhông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cửa Hàng Đặc Sản Bò Khô Thượng Hạng Cẩm Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • TRUNG TÂM HỘI NGHỊ DAMSAN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Thác Drai Nur

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Thác Dray Sáp Thượng (Gia Long)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích lịch sử Biệt Điện Bảo Đại

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 16:30