Bánh Khọt Y Jút

270 đường Y Jút, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
banhkhotyjutbmt@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Bánh khọt

Những điểm lân cận

Bản đồ