Buon Ho Hotel

23-25 Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
buonhohotel@buonho.com
02623571111

Service

Description

n/a

Near by

Map