Xuan Hiep Hotel

280 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
ksxuanhiep@xuanhiep.com
02623571599

Service

Description

n/a

Near by

Map