Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Điểm du lịch Lak Tented Camp

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Cơm gà Hải Ký

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Tân Bảo Shop

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Bò Né Bốn Triệu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Shop Phượng Coffee

  Mở cửa: 06:30
  Đóng cửa: 21:30
 • Nhà Nghỉ Nam Nguyên

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:55
 • Thác Thủy Tiên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa