Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo tàng thế giới cà phê

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Cà Te Quán

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Bảo tàng Đắk Lắk

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 16:30
 • Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 16:30
 • Điểm tham quan Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Quán Hương - Bánh Canh Cá Dầm

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00