Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo tàng thế giới cà phê

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Bảo tàng Đắk Lắk

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
 • Cà phê Căn tin Bảo tàng Đắk Lắk

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Thiên đường Cà phê Mê Hy Cô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Kŏ Tam

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 18:00
 • Cà phê The BM House

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Cà phê Porsche 79

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:55
Ngày 3
 • Làng Cà phê Trung Nguyên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Điểm tham quan Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
Ngày 4
 • Du lịch cầu treo Buôn Đôn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Điểm Du lịch sinh thái Troh Bư

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 5
 • Khu du lịch hồ Lắk

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00