Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Điểm du lịch Lak Tented Camp

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Cơm gà Hải Ký

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Converse Buôn Mê Thuột

  Mở cửa: 08:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Hủ tiếu bà Xuyến

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • GUMAC - Đắk Lắk

  Mở cửa: 08:30
  Đóng cửa: 21:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Du Lịch Vân Long Elephant

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Phở khô 246

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Cơ Sở Sản Xuất Rượu Cần Y Nguyên

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Quán Muối Tiêu Chanh - Bánh Canh Ghẹ

  Mở cửa: 13:30
  Đóng cửa: 20:00
 • Trung tâm Thương mại Intimex Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa