Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Draynur waterfall

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Bún Riêu Nga - Ngô Mây

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cửa Hàng Đặc Sản Bò Khô Thượng Hạng Cẩm Châu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Bò Né Bốn Triệu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Công viên Nước Đắk Lắk

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa