Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Yaourt Chấm Muối Đạt Lý

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
 • MM Mega Market Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Ea Kao Coffee

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa