Lịch trình Cafe Festival

Lịch trình Cafe Festival
 • From date 09/03/2019
 • Days 5 Days
 • Total travel distance km
 • Places 12 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 08:00
  The world coffee museum 75,000 đ

  , , phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 • 10:07
  Dak Lak Museum 30,000 đ

  , , phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 • 12:07
  Coffee Cafeteria in Dak Lak Museum 50,000 đ

  , , phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Day 2 4 places
 • 07:00
  Paradise Coffee Mehyco 50,000 đ

  , , phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 • 09:09
  KOTAM COMMUNITY TOURISM JOINT STOCK COMPANY 30,000 đ

  , , phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 • 16:20
  The BM House Coffee 50,000 đ

  , , phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 • 20:26
  Cà phê Porsche 79 Free

  , , phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Day 3 2 places
 • 07:00
  Trung Nguyen Coffee Village Free

  , , phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 • 09:08
  Attractions on Buon Ma Thuot Coffee Book Street Free

  , , phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Day 4 2 places
 • 07:00
  Buon Don suspension bridge Free

  , , xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

 • 12:00
  Troh Bu Buon Don Botanic Garden 30,000 đ

  , , xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Day 5 1 places
 • 07:00
  Lak lake resort 10,000 đ

  , , thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.