Xây dựng và triển khai du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

27/10/2020 6426 0

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 8195/KH-UBND về việc xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2021.

Kế hoạch được xây dựng nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 03 đối tượng: du khách, chính quyền, doanh nghiệp; xây dựng ngành du lịch chất lượng cao phục vụ du khách, thúc đẩy, đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững tỉnh Đắk Lắk; giúp việc tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về tiềm năng, thế mạnh về du lịch Đắk Lắk, tạo động lực và thu hút các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, góp phần thu hút và tăng nhanh lượng khách đến với Đắk Lắk. Đồng thời, thúc đẩy phát triển việc chia sẻ dữ liệu về công tác quản lý lưu trú trên địa bàn tỉnh giữa các cơ quan quản lý,…

Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Đắk Lắk là một thành phần trong đô thị thông minh, giúp cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng hiệu quả và giảm thiểu chi phí, thu hút các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng trong hoạt động du lịch toàn tỉnh.

Tên miền được sử dụng: dulichdaklak.vn (tiếng Việt); https://mydaklak,vn và https://daklaktourism.vn (tiếng Anh)

Các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, gồm: Cổng thông tin du lịch Đắk Lắk và ứng dụng Mobile du lịch thông minh; hệ thống quản lý cơ sở lưu trú có tính năng quản lý khách lưu trú, đăng ký tạm trú và tạm vắng; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ cập trong cộng đồng, xã hội về các tính năng hữu ích của các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ du khách trong hành trình trải nghiệm du lịch cũng như quảng bá, tăng thêm cơ hội kinh doanh, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2020 – 2021 gần 1,9 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời đề xuất các vấn đề phát sinh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu