Nhà nghỉ Hai Sơn

75 Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
daktip@vnn.vn

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Hai Sơn

Những điểm lân cận

Bản đồ