Nhà nghỉ Hoàng Anh

74 Buôn Tăng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
hoangoanhmotel@motel.com
02623626788

Dịch vụ

Mô tả

n/a

Những điểm lân cận

Bản đồ