Trình diễn các nghi lễ cổ xưa, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

09/03/2019 16/03/2019

Tại 33 buôn làng dân tộc thiểu số của TP Buôn Ma Thuột; các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

2648 0

Phục dựng những nghi lễ cổ xưa, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

- Thời gian: 7 ngày từ 09/3 đến hết ngày 16/3/2019, cao điểm nhất tập trung vào ngày 15/3/2019.

- Địa điểm: Tại 33 buôn làng dân tộc thiểu số của TP Buôn Ma Thuột; các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Lịch trình mẫu