Khai trương Đường Sách – Cà phê Buôn Ma Thuột

09/03/2019 09/03/2019

Thành phố Buôn Ma Thuột

2050 0

Sự kiện Khai trương Đường Sách – Cà phê

- Thời gian: bắt đầu từ 09/3/2019.

- Địa điểm: trên con đường Kim Đồng, TP Buôn Ma Thuột

Bản đồ

Lịch trình mẫu