Hội Voi Buôn Đôn

11/03/2019 13/03/2019

Huyện Buôn Đôn

4327 0

Hội Voi Buôn Đôn

- Thời gian: 3 ngày diễn ra từ 11/3 đến 13/3/2019 (Khai mạc lúc 8h sáng ngày 11/3 và kết thúc vào lúc 09h sáng ngày 13/3/2019).

- Địa điểm diễn ra: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

- Nội dung chính:

     + Lễ cúng bến nước;

     + Lễ cúng cầu xin sức khỏe cho Voi;

     + Hội Voi (một số hoạt động hấp dẫn như Thi Voi chạy, Voi đá bóng, Voi kéo co và Voi bơi);

     + Sauk hi kết thúc hội voi sẽ tiếp tục là Lễ cúng sức khỏe cho Voi.

     + Những hoạt động văn nghệ, văn hóa thể thao truyền thống đến từ dân tộc huyện Buôn Đôn.

Bản đồ

Lịch trình mẫu